MoldoveneascăРусскийEnglish
Cooperativa de producţie «TVARDIŢA» PDF Imprimare Email
Vineri, 04 Mai 2012 07:22

Sef

Cooperativa de producţie «TVARDIŢA» Adresa: str. Frunze, 1, s. Tvardiţa, Taraclia Republica Moldova, MD-6118 tel: (+373 291) 2-30-11, 2-00-95 fax: (+373 291) 2-06-69 Petru Parlicov Născut la 9 iunie 1943, în satul Tvardiţa, Ciadâr-Lunga Veterinar, absolvent al Institutului de Veterinărie din Lvov (1968). Din 1997, preşedinte al CP «Tvardiţa». Decorat cu ordinele «Insigna de Onoa-re», «Ordinul Republicii», «Sfântul Da-niil». Cooperativa de producţie «Tvardiţa» a înregistrată de către Comisia de Stat SpŞlifrul Ministerului Justiţiei al Repulsii™ Moldova în anul 1997, fiind conside- HfetMăccefoare a colhozului «Lenin». Ш Actualmente, gospodăria desfăşoară o mjmpjăactivitate agricolă şi de producţie. ei lucrează 1.500 persoane.

Are în folosinţă 4.894 hectare de pământ arabil, 857 hectare de vii, 163 hectare livezi. Este specilalizată în cultivarea cerealelor, viţei de vie, porumbului, florii-soarelui, creşterea puieţilor şi cultivarea butaşilor de viţă de vie. Pentru a-şi putea acoperi propriile necesităţi, cooperativa desfăşoară şi o susţinută activitate zootehnică. Creşterea cailor de rasă este unul din domeniile rentabile şi interesante, deoarece participarea lor la competiţii sportive, expoziţii şi expoziţii cu vânzare aduce gospodăriei o bună reputaţie. în afară de muncile strict agricole, gospodăria desfăşoară şi unele activităţi economice. în atelierele de lemnărie se confecţionează parchet din lemn de salcâm. Pe teritoriul gospodăriei funcţionează o moară, o oloiniţă, o brutărie. Fabrica de vin produce material vinicol brut, îmbutelierea căruia se realizează la «Acorex Wine Holding». în viitor CP «Tvardiţa» preconizează să-şi instaleze linii proprii de îmbuteliere a vinului. Principala activitate economică a coo-perativei o reprezintă confecţionarea olanelor şi cărămizilor. Fabrica de ceramică din localitate funcţionează în baza materiei4 prime extrase din cariera de lut şi argilă din localitate. Capacitatea fabricii este de 12 mln. cărămizi şi 1,5 mln. olane pe an. Ac-tivitatea ei este asigurată de 180 specialişti înalt calificaţi. Producţia este solicitată atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în România. CP «Tvardiţa» întretine relaţii de parteneriat cu întreprinderi din Ucraina, Belarus, Serbia, Bulgaria, Rusia, România. Participă, în mod tradiţional, la expoziţii republicane si raionale, organizate anual la Chişinău de către Camera de comerţ, precum şi la diverse iarmaroace şi concursuri de specialitate. Cooperativa «Tvardiţa» acordă susţinere financiară şi sprijin şcolii muzicale şi şcolii de arte plastice, gimnaziului, bibliotecii, grădiniţei de copii, colegiului muzical, casei de cultură (în care activează un cor, un ansamblu de instrumente populare, un grup folcloric), muzeului, studioului TV, cluburilor sportive etc. Conducerea gospodăriei acordă multă atenţie amenajării satului, reparării şi pavării drumurilor, îngrijirii fântânilor, iazurilor, terenurilor pentru odihnă şi agrement.

 

1joomla.ru picma.ru mamentyev.ru
CNIAM.MD - Congresul Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor din Moldova